Rok 1953

Úplné začátky 

První cvičiště v Příbrami vzniklo v roce 1953. Zakladateli klubu byli pánové Skalický, Sova, Jech, Němec a Matoušek. Předsedou nově vzniklého klubu se stal pan Matoušek. Cvičiště se nacházelo na ,,Pichcích", kde byly vystavěny překážky, dřevěná klubovna a areál byl oplocen.

na ,,Pichcích" - rok 1954

První cvičák na ,,PichcíchPrvní cvičák na ,,Pichcích

Výcvik probíhal pravidelně v týdnu i o víkendech, v řadovkách pod vedením výcvikáře. Vše s cílem pokročit až ke zkouškám, což se také dařilo. K prvním zkouškám dle našeho zkušebního řádu v kategorii ZV1 nastoupilo 6 psovodů, ze kterých byli úspěšní psovodi 4. Ale obecně se práce se psy dařila a cvičilo se s radostí. Propagace klubu probíhala formou ukázek výcviku psů. Tato aktivita přetrvává dodnes.

 

Rok 1968 - 2 května

1. ČESLOSLOVENSKÁ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA PSŮ

(fotografie a podklady jsou od p. Zdenka Babora, 
spoluzakladatele 1. ČSL brigády záchranných psů)
 
 
 
Poslední březnovou neděli roku 1965 se rozletěla do světa zpráva, že ve 12:35 hodin místního času se zachvěla půda rozsáhlého chilského území a za 87 vteřin přestalo malé hornické městečko El Cobre navždy existovat. Domky horníků z nedalekých rudných dolů se sypaly, jako by byly z harcích karet. Dílo zkáza dovršila voda, která se přivalila z protržené přehrady u Valparaisa. Mazlavé bahno navršilo několika metrovou vrstvu a stovky lidí v něm byly navždy pohřebeny. Světové agentury psaly o jedné z největších katastrofJižní Ameriky. Kdo pomůže těm stovkám obětí, kdo vrátí rodinám alespoň mrtvá těla?
V Holandsku se krátce před touto katastrofou ustavil zvláštní oddíl psovodů, který si vtiskl hned do svého štítu heslo ,, Ve jménu člověka" . Vedoucí této záchranné brigýdy J.R.Toman se vydal letecky na pouť do Chile, aby se svým psem Dorem pomáhal nanit oběti. Tak se zanedlouho rozletěla zpráva: ,,V El Cobre pracuje fantastický pes Doro, který si zaslouží přídomek ,,detektor". Doro Detektor určoval místa zavalených až do hloubky osmi metrů. Jeho přímo neuvěřitelná spolehlivost uváděla v úžas všechny, kdo se na záchranných pracích podíleli. A nebylo ani divu, když Doro skončil, udělila mu chilská vláda jedno z nejvyšších vyznamenání Kříž za zásluhy.
1. máje 1961 se v Holandsku ustavila 1. holandská brigáda záchranných psů, která začala šířit myšlenku ustavení národních sekcí, které byly připraveny kdykoli zasáhnout. Úspěšná práce začala přinášet své ovoce. Holandští záchranáři se neomezují jen na vyhledávání obětí v troskách a rozvalinách, ale stejně vydatně využívají schopnistí svých psů i při záchraně zasypaných sněhovou lavinou. 
O těchto souhrnných úspěších holandských úspěších přinesl první zprávy mezinárodní časopis Internationale Hunderevue. Dva články v první ročníku zanechaly velmi příznivý ohlas u československých kynologů, kteří se už tenkrát rozhodli ustavit brigádu.
Teprve 2. května 1968 se sešli v Příbrami pracovníci redakce Internationale Hunderevue s příbramskými kynology, aby oficiálne ustavili První československou brigádu záchranných psů. I když se první pokusy dělají již po několik let na severu v Dětřichovicích (p. Strnad), přesto vytvořit akceschopnou a všestranně vybavenou brigádu se podařilo až v Příbrami.
Je nesporné, že velkou zásluhu na ustavení brigády vedle obětavých a nadšených členů M. Zábranského a B. Kohouta má i vedení podniku Základna rozvoje uranového průmyslu v Příbrami, v čele s ředitelem Ing. Františkem Huhauserem, který poskytl materiální výbavu i moráln podporu. Josef Červenka zdůraznil, že konečně není vyloučeno, že na jejich rizikovém pracovišti mohou i záchranní psi prokázat kus prospěšné práce.
 

 

Rok 1984

,, Agbar a Brit" (1984)

 
Postupem času začali kynologové i jezdit po závodech, kde porovnávali výsledky svého výcvikového úsilí se psovody z ostatních kynologických klubů.

,,Fanda Hála, Míra Holý a Luboš Prchlík"

Rok 1994

S vývojem doby se členové klubu rozhodli, že koupí vlastní pozemek, kde bude vybudováno nové cvičiště. Hledání vhodného pozemku začalo v listopadu 1993. Vyhovující místo bylo nalezeno na jaře 1994 a byl zakoupen pozemek na adrese Pod Špitálem 547, Příbram VI. Součástí pozemku byl i domek, který se postupně opravoval.

 

delitko bez

ZKO Facebook